Analiza ryzyka kluczem do bezpiecznego przetwarzania danych osobowych

31.03.2020

Od dnia 25 maja 2018, roku czyli od początku obowiązywania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO, Rozporządzenie) na każdym administratorze danych osobowych ciąży obowiązek przeprowadzania analizy ryzyka.

Więcej na PoradyODO.pl